[1]
Strelin, J.A., Torielli, C.A., Sone, T., Fukui, K. and Mori, J. 2007. Genetic peculiarities of the rock glaciers in the James Ross Island, Antarctic Peninsula. Revista de la Asociación Geológica Argentina. 62, 4 (Dec. 2007), 627-634.