(1)
Rabassa, J. Rodney Richard Morgan Maud (1935-2017). RAGA 2017, 74, 420-421.