[1]
G. V. Depine y V. A. Ramos, «Geología de la quebrada Honda, cuenca del lago La Plata, Chubut», RAGA, vol. 59, n.º 4, pp. 643-654, dic. 2004.