[1]
R. Mon and F. Hongn, “Estructura del Ordovícico de la Puna”, RAGA, vol. 42, no. 1-2, pp. 31-38, Jun. 1987.